blog alboten

o działce słów kilka

Wiem, że o działkach budowlanych napisano już wiele, ale zamieszczam ten tekst, jako skrót informacji niezbędnych dla inwestora – właściciela, który postanowił wybudować dom:


 • Działkę już mamy, albo zamierzamy kupić.

  W obu przypadkach musimy ocenić jej przydatność do planowanej budowy, poznać jej możliwości i ograniczenia.

  Mam tu na myśli spełnienie warunków określonych przepisami prawa oraz inne uwarunkowania, niekonieczne określone prawem, które jednak są
  równie ważne, a czasem może i dla nas ważniejsze.


 • Myśląc o budowie domu, jeśli zaczynasz od wyboru działki, musisz do niej dopasować projekt domu.


 • Jeśli zaczynasz od projektu domu, musisz dla niego znaleźć odpowiednią działkę.

W tym wpisie przedstawię te dane i czynniki, które możemy sprawdzić i przeanalizować osobiście i dokonać wstępnej oceny sytuacji, resztę pozostawmy fachowcom, którym zlecimy projekt i wykonanie. Oni mają większe doświadczenie i wiedzę, dostrzegą rzeczy, które przeoczyliśmy.

Wyobraź sobie następująca sytuację: Jesteś lekarzem chirurgiem, opowiadasz swojemu przyjacielowi architektowi, ze wszystkimi szczegółami, jak wczoraj operowałeś skomplikowane złamanie, słucha Cię z uwagą, zadaje sensowne pytania, nie mdleje, wszystko zapamiętał i zrozumiał.

Czy uznasz Go już za doświadczonego lekarza i jutro zastąpi Cię przy operacji?

Nawet jeśli będzie to rekonstrukcja złamanego paznokcia, a On jest Twoim Najlepszym Przyjacielem i tak Cię nie zastąpi.

Nie próbuj zastępować fachowców w projektowaniu twojego domu!

Jeśli chcesz rozmawiać o koncepcji twojego domu, musisz wcześniej nabrać ogólnego pojęcia o zagadnieniu, po to by dobrze określić swoje możliwości i potrzeby.

Działka to kawałek ziemi, na której chcesz zbudować dom, czyli budynek o określonym kształcie i wymiarach.

Podstawowe dokumenty i przepisy prawne określające jaki dom, na jakiej działce można postawić i jaki jest jej stan prawny to:

 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):dokument ten jest sporządzany dla obszaru gminy i zawiera istotne dla nas informacje o przeznaczeniu działki (budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, usługowe) oraz wytyczne dotyczące sposobu zabudowy (dopuszczalna maksymalna powierzchnia zabudowy, minimalna powierzchnia działki, wysokość budynku, kąt nachylenia dachu itp.)lub gdy brak MPZP, dokument zawierający podobne informacje, czyli:
 • Decyzja o Warunkach Zabudowy:którą urząd wydaje na nasz wniosek (Gminny Wydział Architektury i Urbanistyki), przy okazji dowiemy się czy MPZP nie jest w trakcie uchwalania, wtedy może być problem bo trwa to kilka lat (projekt, uzgodnienia, protesty, uwagi, poprawki).
 • Wyciąg z Ksiąg Wieczystych:
  określa stan prawny działki (służebność, obciążenia, właściciele), informacje można uzyskać przez internet.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
  dokument ten opisuje wiele szczegółowych wymagań które należy spełnić, ja wymienię tylko te potrzebne na tym etapie. Dom musi być odpowiednio usytuowany na działce, musimy zachować odpowiednie, minimalne odległości od granicy działki:

  • 4 m – dla ścian z otworami (okna, drzwi).
  • 3 m – dla ścian bez otworów(dla działki wąskiej o szerokości poniżej 16 m) – 1,5 m.
  • 1,5 m – dla okapów, gzymsów, balkonów, daszków nad wejściem, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni lub ramp.
  • 4 m – dla okien umieszczonych w dachu lub połaci dachowej.

  Do wszystkich wyżej wymienionych dokumentów możesz i powinieneś uzyskać dostęp nie będąc jeszcze właścicielem działki.

  Inne bardzo ważne parametry działki to:

  • uzbrojenie działki:
   woda – konieczna; kanalizacja – można zastąpić szambem; prąd – konieczny; gaz – niekonieczny; telefon – zasięg – konieczny; dostęp do internetu – potrzebny lub niezbędny. Działka jest wyposażona w wymienione media lub nie i wtedy musimy dowiedzieć się, które media są dostępne, jaka będzie procedura i koszt ich doprowadzenia na działkę.
  • powierzchnia, proporcje i orientacja działki względem stron świata: kształt geometryczny; rozmiary działki i jej proporcje decydują o tym jaki dom będziemy mogli na niej zbudować.
  • ukształtowanie terenu: optymalnie ukształtowanie terenu to lekkie wzniesienie; pochylenie na południe (zbocze południowe);
   niekorzystne ukształtowanie działki – zbocze północne oraz zagłębienie terenu – niecka.
  • obiekty zacieniające: analiza nasłonecznienia i zacienienia (budynki, drzewa itp.).
  • sąsiedztwo: sąsiedzi, budynki, linie energetyczne, linie kolejowe, rzeki.
  • planowane inwestycje w pobliżu: może się okazać, że obok naszej działki ktoś już uzyskał już pozwolenie na budowę wieżowca, zakładu produkcyjnego lub parku wodnego, trzeba to sprawdzić, żeby nie było niespodzianek.
  • droga dojazdowa: najkorzystniej od strony północnej, jeśli jest to droga prywatna możesz mieć w przyszłości problemy, nawet jeśli masz prawo do jej użytkowania.

  Na koniec jeszcze raz powtarzam, to co na początku już napisałem:

  ♦ Myśląc o budowie domu, jeśli zaczynasz od wyboru działki, musisz do niej dopasować projekt domu. ♦

  ♦ Jeśli zaczynasz od projektu domu, musisz dla niego znaleźć odpowiednią działkę. ♦

  Tyle w tym artykule, informacje dotyczące – bryły budynku, rozmieszenia pomieszczeń i orientacji domu względem stron świata :  jak ustawić dom na działce